Mange gjennomslag på landsstyremøte

Helgen 17-19. Februar arrangerte FpU landsstyremøte på danskebåten. Troms FpU fikk gjennomslag for hele 10 av 11 resolusjoner som vi sendte inn, og flere av dem skapte viktige debatter.

 

Mange av resolusjonene ble vedtatt, mens noen ble oversendt til FpUs sentralstyre eller programkomité. For formann i Troms FpU, Anne Grethe Svee Strande var det viktigste gjennomslaget at resolusjonen om en nasjonal pott for selvmordssikring av bruer ble vedtatt og oversendt stortingsgruppen til FrP.

 

”Dette er en svært viktig sak, som det betyr mye for meg at vi fikk gjennomslag for. En nasjonal pott som fylkeskommunene kunne søkt om støtte fra for å selvmordssikre bruer, ville gjort at mer enn fem av Norges bruer er selvmordssikret”, sa en fornøyd fylkesformann etter vedtaket var gjort.

 

Troms FpU hadde gjort som flere andre fylkeslag å sendt inn resolusjon om ”ja til fraværsgrensen”. Denne resolusjonen ble vedtatt med et stort flertall, og Troms FpU et fornøyd med at FpU nå i likhet med FrP er for fraværsgrensen. Men FpU ser også en del utfordringer med slik fraværsgrensen er i dag, og løsningene på disse ble også vedtatt i resolusjonen. Blant annet vil FpU at obligatorisk kjøreopplæringen skal være unntatt fra regelen, det skal være 20 dagers politisk fravær og at helsesøster kan godkjenne fravær. Dette er tiltak som vil gjøre fraværsgrensen mye bedre, uten at de gode resultatene forsvinner.

 

Troms FpU fikk også gjennomslag for at FpU skal være for at personlig økonomi  inkluderes i pensum på  grunnskolen og være et eget fag i den videregående skolen.

 

”Man ser at unge i dagens samfunn får mer og mer i inkassogjeld og sliter med inkassosaker og betalingsanmerkninger. Det er derfor nødvendig med personlig økonomi som fag i skolen, slik at ungdom har forståelse for hvordan man styrer økonomien sin fornuftig. Det er mye lettere å gå i kredittkortfeller nå enn tidligere, og det er nødvendig å lære om konsekvensene av dette” sier politisk nestformann i Troms FpU, Vegard Forsland Braathen.

 

I tillegg til mye bra politisk debatt, var det god stemning og mye sosialt på landsstyremøte. Fylkesformann synes at det alltid er gøy å møte andre fylkesformenn og representanter for fylkeslagene, og det er alltid god stemning når så mange FpUere møtes.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized