Kropp og tann, hand i hand?

Har jeg misforstått eller er det slik at munn- og tannhelse ikke er en del av kroppen? Det mener i hvert fall jeg det er, og derfor får det meg til å undre litt over hvorfor tannlegetjenesten ikke faller inn under helseapparatet som dekkes av våre skattepenger gjennom staten, den staten vi betaler så rikelig med skatt til. En annen merkelig sak vedrørende tema er hvorfor sosialistene ikke skriker høyt ut om dette. Syns de ikke det er horribelt at tannlegeordningen i Norge er slik at det er de med mest ressurser som kan betale for det uten problemer?

Det skulle ha vært slik at en bare betaler egenandel for tannlegebesøket, så får staten ta resten av regninga, slik som det er med alt annet vedrørende helse.
Det skal sies at det er litt spesielt at jeg som FrPer ønsker å legge til et punkt under det som blir statlig finansiert her i landet, men for meg er helse en av statens viktigste oppgaver, og munn- og tannhelse faller derfor naturlig inn under den kategorien.

Over til et annet aspekt av saken som jeg har vanskeligheter med å akseptere er at visse grupper får særordninger når det kommer til tema. Asylsøkere og flyktninger som kommer til landet, som får i både pose og sekk og mer til, får selvfølgelig tannhelsetjenesten gratis.
Grunnen til at de får gratis tannlege er at de mangler ressurser. Det får meg til å undres over; hvorfor i alle dager skal ikke da nordmenn med lite ressurser også få gratis tannlege?! For min del blir dette ren diskriminering av nordmenn. Nordmenn har betalt inn til statskassa i årrekker for nettopp å få slike tjenester dekt, så de burde så absolutt få gratis tannlege om asylsøkere og flyktninger skal få det!
At en innvandrer kan få tannhelsetjenester gratis, mens en lavtlønnet arbeider, småbarnsforelder eller minstepensjonist kanskje må ut med 7-8000 kroner for det samme tannlegebesøket er mildt sagt urettferdig.

Så har vi også studenter i dette landet som får økt lån hver eneste måned. Hva med de? Skal de bruke av det lille de har til dyre tannlegetjenester? Som student selv vet jeg at det ikke er den største pengesekken å skryte av etter husleie og regninger er betalt, og da skal det også handles inn mat og andre nødvendigheter. Om pengene strekker til for å dekke et tannlegebesøk nå, det vet jeg sannelig ikke. Enn så lenge får jeg vel bare krysse fingrene og håpe at jeg ikke får noen hull i tennene, i hvert fall ikke før jeg har ressurser til å betale.

En ordning for å dekke munn- og tannhelse gjennom statlig finansiering må på plass, og det snarest!

sondreSondre Jakobsen
Formann, Tromsø FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized