Flyseteavgiften, både usosial og ineffektiv

Kjære alle sammen. Vi er samlet her i dag for å minnes det kjære, men nå tapte bildet av Venstre som et liberalt politisk parti. Dette partiet, som i sin ungdom pionerte store liberale stemmer som Søren Jaabæk og Johan Sverdrup har nå blitt redusert til en skygge av hva det en gang var. Av liberalismen har du kommet, til sosialismen du skal bli.

Den avgiften som i dag har ført til store diskusjoner og kontroverser i både media og innenfor politikken er den såkalte flyseteavgiften. Avgiften, som er promotert av Venstre og akseptert av regjeringen, vil legge en fikset avgift på flyseter. For hver billett du som konsumer kjøper må du betale 80kr ekstra som avgift for det flysetet du skal sitte på. De som selv støtter dette forslaget argumenterer for at en slik avgift vil føre til at folk flyr mindre og derfor igjen vil føre til mindre utslipp. Men er dette sant og i så fall, er effekten verdt konsekvensen?

Det er ikke sant at en slik avgift vil føre til drastiske nedganger i flyving for oss nordmenn. Når vi skal på ferie eller reise på forretningsreiser er flyving ofte noe man må gjennomføre, enten man vil det eller ikke. En slik avgift vil ikke fjerne forpliktelsene til en forretningsmann eller ødelegge ferien for en barnefamilie, den vil kun gjøre det dyrere. Avgiften vil derimot gjøre det vanskeligere for folk med liten økonomi til å benytte seg av de lavpristilbudene som allerede eksisterer.

I tillegg vil avgiften gjøre at Ryanair ikke anser det som profitabelt å drive på Rygge flyplass. Ryanair, som alle andre flyselskaper, er avhengig av kunder og når en slik avgift fjerner noe etterspørselen og samtidig gjør deres billettpriser dyrere vil det være økonomisk vanskelig å vedlikeholdet en avtale som kanskje i seg selv ikke var mye profitabelt i første omgang. Og hva blir så igjen konsekvensen av dette? Jo, rundt 1000 arbeidere mister jobben sin når Rygge legger ned og de som bor i Moss får det vanskeligere med å reise. I en tid med økende arbeidsledighet, er det da riktig å innføre enda en avgift som ødelegger levebrødet til 1000 arbeidere?

Og hva får vi igjen for avgiften. Jo, staten får mer penger og man reiser mindre. Det er ihvertfal det som var intensjonen. Folk slutter ikke å reise og Ryanair vil fortsette med flyruter fra de andre store norske flyplassene, noe som gjør at virkningen blir minimal. Så vi bør derfor spørre oss? Er det verdt de 1000 arbeidsplassene og skal vi virkelig ødelegge ferien for de økonomisk vanskeligstilte, kun for å kunne klappe oss på skuldra og si godt jobba for at vi har innført enda en symbolavgift uten effekt?

jonas
Jonas Nielsen
Styremedlem, Tromsø FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized