Kropp og tann, hand i hand?

Har jeg misforstått eller er det slik at munn- og tannhelse ikke er en del av kroppen? Det mener i hvert fall jeg det er, og derfor får det meg til å undre litt over hvorfor tannlegetjenesten ikke faller inn under helseapparatet som dekkes av våre skattepenger gjennom staten, den staten vi betaler så rikelig…

Strengere straffer for fremmedkrigere

Fremskrittspartiet i regjering har fra 1. juli innført strengere strafferegler for privatpersoner som deltar i krig utenlands. Dette betyr også at politiet nå får bedre muligheter til å straffeforfølge personer som deltar i ulovlig væpnet konflikt, i tillegg til å mer effektivt kunne forhindre utreise og rekruttering til en slik deltakelse. Det finnes mange tilfeller…

FrP styrker fars rettigheter

Fremskrittspartiet tar både barnets og fars rettigheter på alvor, og fjerner tidsfristene for å reise sak om å endre farskap. Tidsfristene var opphevet fra 2003 og frem til 2013, da den rød-grønne regjeringen innførte dem igjen. Og opphevelsen nå er en viktig styrking av fars rettigheter. Etter tidsfristene igjen ble innført med virkning fra 01.01.14,…

Flyseteavgiften, både usosial og ineffektiv

Kjære alle sammen. Vi er samlet her i dag for å minnes det kjære, men nå tapte bildet av Venstre som et liberalt politisk parti. Dette partiet, som i sin ungdom pionerte store liberale stemmer som Søren Jaabæk og Johan Sverdrup har nå blitt redusert til en skygge av hva det en gang var. Av…