Færre asylsøkere til Norge

Tidligere i år ønsket utlendingsdirektoratet (UDI) å opprette 10.000 nye plasser på asylmottak, og utlyste derfor en stor anbudskonkurranse. I ettertid viser det seg likevel at behovet ikke er like stort, nettopp fordi det har kommet få asylsøkere til Norge i 2016. Det opprettes derfor kun 2000 nye plasser. Ved utgangen av april hadde 1185…