Skattelette til folk flest

I lang tid har jeg hørt fra venstresiden at regjeringen kun gir skattelette til de aller, aller rikeste i landet vårt. Derfor har jeg tatt meg den friheten til å oppklare innenfor nettopp dette temaet.
Det er nemlig slik at et lavere skatte- og avgiftstrykk alltid har vært et av de viktigste politikkområdene til Fremskrittspartiet, og dette kommer det også tydelig frem av i regjeringens politikk.

Med dagens skattesystem vil en som tjener 450.000-500.000 kroner ha fått en gjennomsnittlig skattelette på 3.100 kroner i året sammenlignet med når den rødgrønne regjeringen styrte i 2013. For de som tjener 500.000-600.000 kroner er lettelsen på 4.000 kroner i snitt. Dette betyr at en typisk, gjennomsnittlig familie har fått mellom 6.000 og 8.000 kroner mer i året å rutte med. Fremskrittspartiet har i regjering senket skattene og avgiftene hvert eneste år, og det vil vi også fortsette med.

Det er mange gode argumenter for et lavere skattetrykk, og det viktigste er så enkelt som å la folk flest beholde mer av sine egne penger. Det at folk beholder mer av egen inntekt vil også føre til mer aktivitet i økonomien og mer investeringer. Innen 2018 sørger Fremskrittspartiet for at skattesatsen både for selskaper og personer senkes til 23 prosent. Dette betyr at personer vil få beholde mer av egen inntekt, og selskaper vil beholde mer av overskuddet noe som igjen motiverer til investeringer og etablering av nye arbeidsplasser. Lavere skatter og avgifter, for både næringsliv og folk flest, er en særdeles viktig brikke i den omstillingen Norge nå gjennomgår.

I tillegg til å senke skattene gjør Fremskrittspartiet enormt mye på avgiftssiden også. Noe av det aller viktigste er fjerningen av arveavgiften som letter generasjonsskiftene i bedriftene, og gjør at folk som mister sine nærmeste ikke får en urimelig skattebyrde i en vanskelig situasjon. Ellers har Fremskrittspartiet også fjernet båtmotoravgiften, noe som gjør båtdrømmen mer oppnåelig for folk flest, og spesielt nå når det går mot sommer også i Nord-Norge.


tonje
Tonje Lavik
Fylkesformann

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized