En åpen dør hos helsesøster

I dag sliter mellom 15 og 20 prosent av norsk ungdom med psykiske problemer, viser Ungdatas nasjonale rapport fra 2014. Dette er problemer det ofte er vanskelig å dele med venner og familie, og for mange er hjelp fra helsesøster helt avgjørende for å komme seg gjennom hverdagen. Realiteten er dessverre at helsesøsterkapasiteten i skolen har vært alt for lav i for mange år, og mange ungdommer har derfor ikke fått den hjelpen de har behov for.

Fremskrittspartiets ungdom (FpU) mener at ingen skal måtte møte en lukket dør hos helsesøster. Helsesøster skal være tilgjengelig, og ha tid til å ivareta alle. Troms FpU er derfor glade for at regjeringen tar grep, og har bevilget hele 667 millioner kroner til helsestasjonene og skolehelsetjenesten i kommunene. Dette gjør at kommunene i Midt-Troms får økte midler til å sikre flere helsesøstre, slik at ungdom vil få raskere og bedre hjelp.

Nå er det viktig at kommunene i Troms fylke tar grep, og prioriterer riktig. Uavhengig av politisk farge på partiene som styrer i kommunene i fylket vårt, er vi helt avhengig av at kommunene faktisk velger å ansette flere i skolehelsetjenesten gjennom midlene fra regjeringen. Det haster å sette psykisk helse på dagsorden.


tonje
Tonje Lavik
Fylkesformann

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized