Flere skal overleve kreft

Med Fremskrittspartiet i regjering har det blitt innført et pakkeforløp for hele 28 forskjellige kreftformer og en enklere tilgang på medisiner slik at flere skal kunne leve med og bekjempe kreft. Pakkeforløpet ble innført i 2015, målet er å hindre ventetid på utredning og behandling som ikke er medisinsk begrunnet enda, altså at man vil gi kreftpasientene god kvalitet og rask oppfølging.

Senest våren 2013 stemte de rødgrønne ned FrPs forslag om å innføre pakkeforløpet for kreft. I innstillingen til statsbudsjettet later de rødgrønne som om det Fremskrittspartiet nå har lykkes med innen pakkeforløpet er en videreføring av deres politikk. Det er temmelig frekt, ikke bare ovenfor dagens regjering og Fremskrittspartiet, men også ovenfor de som får diagnostisert kreft.

Som et ytterligere løft i regjeringens kreftsatsing foreslo Fremskrittspartiet i inneværende budsjett å planlegge et tilbud om protonbehandling for kreftpasienter. Etablering av denne protonbehandlingen vil bidra til en mer brukerorientert kreftomsorg, og til at flere vil overleve og leve lengre med kreft.

For kvinner under 35 år er livmorhalskreft den vanligste kreftformen, ca. 300 kvinner får livmorhalskreft hvert år jeg er svært fornøyd med at regjeringen bevilget 72 mill. kroner nettopp for at kvinner opp til 26 år skal gis tilbud om HPV vaksine gjennom et opphentingsprogram i 2016   og 2017.

 

malin
Malin Nordheim
Nestformann, Troms FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized