Færre asylsøkere til Norge

Tidligere i år ønsket utlendingsdirektoratet (UDI) å opprette 10.000 nye plasser på asylmottak, og utlyste derfor en stor anbudskonkurranse. I ettertid viser det seg likevel at behovet ikke er like stort, nettopp fordi det har kommet få asylsøkere til Norge i 2016. Det opprettes derfor kun 2000 nye plasser.

Ved utgangen av april hadde 1185 personer søkt asyl i Norge, og det tilsvarende tallet i april 2015 var 2252. Dette betyr altså at det så langt i 2016 er kommet 48 prosent færre asylsøkere enn i 2015. Dette er et åpenbart tegn på at en streng innvandringspolitikk virker.

Fremskrittspartiet i regjering har nylig foreslått ytterligere innstramminger av innvandringspolitikken. Disse forslagene innebærer blant annet at det skal stilles krav om tre års arbeid/utdanning og økt krav til forsørgerevne ved familiegjenforening og 24-års aldersgrense for familieetablering. Sistnevnte er et viktig tiltak for å bekjempe tvangsekteskap. I tillegg er det foreslått langt strengere krav til å kunne forsørge seg selv, fem års botid for permanent opphold og åpning for fengsling av grunnløse asylsøkere.

20. mai 2016 tredde også nye regler i utlendingsloven om bortvisning i kraft. Lovendringen består i at andre enn utlendingsdirektoratet (UDI) kan få bortvisningsmyndighet der grunnleggende nasjonale interesser tilsier det. Det er bestemt at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal ha mulighet til dette.

Disse endringene vil dermed styrke vår mulighet til å vedta bortvisning i tilfeller hvor det er viktig at dette skjer raskt, og uten at det er nødvendig å involvere for mange organer. Fremskrittspartiet i regjering forsetter å levere en strengere innvandrings- og integreringspolitikk som ivaretar velferdssamfunnets bærekraft og vår nasjons trygghet.

tonjeTonje Lavik
Formann, Troms FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized