Skattelette til folk flest

I lang tid har jeg hørt fra venstresiden at regjeringen kun gir skattelette til de aller, aller rikeste i landet vårt. Derfor har jeg tatt meg den friheten til å oppklare innenfor nettopp dette temaet. Det er nemlig slik at et lavere skatte- og avgiftstrykk alltid har vært et av de viktigste politikkområdene til Fremskrittspartiet,…

En åpen dør hos helsesøster

I dag sliter mellom 15 og 20 prosent av norsk ungdom med psykiske problemer, viser Ungdatas nasjonale rapport fra 2014. Dette er problemer det ofte er vanskelig å dele med venner og familie, og for mange er hjelp fra helsesøster helt avgjørende for å komme seg gjennom hverdagen. Realiteten er dessverre at helsesøsterkapasiteten i skolen har vært alt for…

Fullt gjennomslag for FrP i eldreomsorgen

Lovfestet rett til sykehjemsplass har vært en viktig sak for Fremskrittspartiet gjennom mange år. Det er derfor svært gledelig å se at regjeringen leverer og lovfester retten til heldøgns pleie og omsorg. For Fremskrittspartiet har det alltid vært viktig å sikre at alle får en god og verdig alderdom, og lovfestet rett til sykehjemsplass har…

Flere skal overleve kreft

Med Fremskrittspartiet i regjering har det blitt innført et pakkeforløp for hele 28 forskjellige kreftformer og en enklere tilgang på medisiner slik at flere skal kunne leve med og bekjempe kreft. Pakkeforløpet ble innført i 2015, målet er å hindre ventetid på utredning og behandling som ikke er medisinsk begrunnet enda, altså at man vil…