Et JA til kommunesammenslåing

Først og fremst ønsker jeg bare å presisere at både Sørreisa FrP og jeg er klar over at deler av befolkningen ikke ønsker kommunesammenslåing, og derfor skal jeg benytte anledningen til å forklare hvorfor vi er for, og hvilke konsekvenser det vil få for kommunen dersom vi velger å stå alene.

Sørreisa kommune er en forholdsvis liten kommune. Vi har interkommunale samarbeid på nesten alle tjenester, herunder legevaktordningen, flyktningeopplæring, barnevernet med mer. Jeg er meget bekymret for at vi vil miste disse samarbeidene dersom vi velger å stå alene. Hvorfor skal Lenvik kommune ha interkommunale samarbeid som de taper på, dersom vi likevel skal stå alene, og Lenvik skal slå seg sammen med andre kommuner? Dette er for meg uforståelig.

Ett av Sørreisa FrPs viktigste valgløfter var å lytte til folket. Det skal jeg som kommunestyrerepresentant gjøre i aller høyeste grad i denne sammenhengen. Det er likevel viktig for meg at folket er godt opplyst om hvilke konsekvenser det kan få dersom vi står alene, og hvorvidt dette er noe man ønsker å ta en sjans med eller ikke.

Vi har store utfordringer i vår kommune. En av disse utfordringene er at barnehagekapasiteten er sprengt. Man har måttet re-åpne Fredlund barnehage for å kunne tilby alle barn som har krav på barnehageplass nettopp dette. I tillegg vet vi at vi har mange innbyggere som bor i Sørreisa, men jobber i Lenvik kommune. Noen av våre problemer kan altså løses dersom man velger å slå seg sammen. Det vil for noen være mer hensiktsmessig å ha sine barn i barnehager i Lenvik, fremfor i Sørreisa.

Ett av de viktigste stikkordene for Sørreisa kommune er at vi skal være en god” bokommune”, og dersom vi skal kunne være dette må flere ting falle på plass, herunder flere barnehageplasser. For meg er det viktigste hva slags tjenestetilbud innbyggerne i Sørreisa skal ha. For meg er tilbud til våre barn, våre eldre og våre syke viktigere enn hvor rådhuset ligger. Kommunesammenslåing vil bety bedre tjenester til folket.

Jeg gleder meg til å se resultatene av folkeavstemningen i Sørreisa kommune som finner sted 30. mai. Jeg har stemt JA til kommunesammenslåing, og det håper jeg innbyggerne i Sørreisa gjør også. Til det beste for Sørreisa.

tonjeTonje Lavik
Formann, Troms FpU
Gruppeleder, Sørreisa FrP

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized