FpUs landsmøte 2016

Helgen 9-10. april deltok Troms FpU på FpUs landsmøte i Oslo. Deltakerne var svært fornøyd med helgen, og gleder seg allerede til neste landsmøte i 2018.

Troms FpU deltok med fire delegater og tre observatører. Alle deltakerne på Troms FpUs talentprogram var enten delegater eller observatører på landsmøte, og de fikk muligheten til å prøve seg på talerstolen.

Alle fra Troms som tok ordet til debatten gjorde en særdeles god jobb. Innleggene fra Troms dreide seg blant annet om forsvarspolitikk, obligatorisk troskapsløfte og EØS-avtalen. Det var mye spennende på programmet, med mange svært spennende politiske diskusjoner.

Det ble også valgt nytt sentralstyre. Og vår tidligere formann, Kristian Eilertsen, ble valgt til første nestformann i FpUs sentralstyre. Vi i Troms FpU er stolt over vår tidligere formann, og er sikre på at han kommer til å gjøre en god jobb for hele FpU.

Tidligere nestformann i Troms FpU, Tonje Lavik er derfor fungerende fylkesformann i Troms FpU.

Eilertsen uttalte etter valget at han var svært ydmyk over den tilliten landsmøtet har gitt han, og på spørsmål om hva som blir hans viktigste fokus i sentralstyret svarte han:

“For meg er det viktigste å utvikle ny politikk, da særlig i forbindelse med FpUs og FrPs programarbeid. Utvikling av de mange talentene som er i organisasjonen er også svært viktig for meg, og en god debattantskolering vil derfor prioriteres. Og ikke minst, være formannens høyre hånd.”

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized