Utlendinger i norske fengsler

Etter at Fremskrittspartiet kom i regjering har soningskøene i norske fengsler gått betraktelig ned. En av grunnene til dette er at man har sett på muligheten for at kriminelle utlendinger skal sone i sine respektive hjemland.

I følge kriminalomsorgen ble det gjort totalt 63 soningoverføringer i 2015, noe som tilsvarer en innsparing på 41.091 fengselsdøgn i Norge. Dette gir videre et gjennomsnitt på 652 døgn, som tilsvarer 113 fengselsplasser med 100 prosent belegg i ett år.

63 utlendinger i norske fengsler ble altså i fjor overført til soning i sine respektive hjemland. Tallet er høyere en noen sinne, som resultat av Fremskrittspartiet i førersetet.

Det har tidligere vært et problem med at soningskøene har vært for lange, noe som resulterer i at de som er dømt ikke får sonet straffen sin innenfor rimelig tid. Soningskøen er fortsatt for lang, men det er derfor meget gledelig at man frigjør plasser i norske fengsler ved å sende kriminelle utlendinger til soning i utlandet, og fortrinnsvis i deres respektive hjemland.

Fremskrittspartiet har i lang tid snakket om nettopp disse reelle utfordringene, og det er godt å se at denne politikken gir reelle resultater. Politiet får nå betydelig mer ressurser til å håndtere utenlandske kriminelle, nettopp fordi regjeringen satser på å overføre utlendinger til soning utenfor Norge.

Tonje Lavik
Nestformann
Troms Fremskrittspartiets Ungdom

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized