Andre samling i talentprogrammet

I helgen har de utvalgte i Troms FpUs talentprogram gått gjennom andre del. Denne samlingen har det vært intensiv mediehåndtering, krisehåndtering og terping på politiske temaer. Deltakerne har blitt grillet og drillet i Fremskrittspartiets politikk og våre løsninger. Jeg er ekstremt stolt over deltakerne i talentprogrammet! Troms FpU har lenge utviklet talenter, både til FrP…

Kriminelle spor i hvit snø

Den siste tiden har det vært mye aktivitet i lokale aviser og kommentarfelter om ulovlig scooterkjøring. Det er ikke til å legge skjul på at store deler av den norske befolkningen, og spesielt her i Nord-Norge ønsker at scooterkjøring skal lovliggjøres. Ikke flertall Bare for noen dager siden så man en artikkel i Nordlys der…

Skoleturnè i Troms!

I perioden 29.februar-05.mars besøkte Troms FpU 10 videregående skoler i Troms fylke! Alle våre tre lokallag deltok aktivt under skolebesøkene, og det ble vervet mange nye medlemmer til Fremskrittspartiets Ungdom! 1.mars hadde Lenvik & Omegn FpU besøk av 1.nestformann i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud. Han holdt foredrag om skolepolitikk for 18 engasjerte medlemmer. Jeg er ekstremt…