Født fri – skattet i hjel

Under kan du lese ett leserinnlegg fra Troms FpU som har vært på trykk i lokalmedia:

Født fri – skattet i hjel 

Fremskrittspartiet har en skatte- og avgiftspolitikk som bygger på en tillit til at folk flest kan forvalte sine egne penger enn hva politikerne kan gjøre for dem. FrP ønsker å gi folk større frihet til å ta selvstendige valg for eget liv. Det skal lønne seg å jobbe og stå på. Etter at Fremskrittspartiet gikk inn i mindretallsregjering med Høyre er flere viktige endringer blitt satt på dagsorden. Alle endringer kan dessverre ikke gjøres over natta, men f.eks. nå er arveavgiften, også kjent som skatt på død, blitt fjernet. Det viser ett steg i riktig retning, men det er mer å vente.  

Fremskrittspartiet ble stiftet av Anders Lange for 40 år siden til nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Dette er partiets hovedmål. FrP er for skattelette og vi mener grunnleggende sett at det er bra for folk flest og for næringslivet. I dag må ungdom som jobber ved siden av skole og studier betale skatt dersom de tjener over frikortgrensen som er i underkant av 40 000 kr. Fremskrittspartiet mener at ungdom som står på ved siden av studier, ikke skal bli straffet med høye skatter. Derfor ønsker Fremskrittspartiets Ungdom at frikortgrensen skal heves til 100 000 kroner.

 Fremskrittspartiet er opptatt av å finne gode løsninger for samfunnet. FrP mener at det faktisk er mulig å ha god velferd i tillegg til å lette på det enorme skattetrykket på folk flest og næringslivet. Jeg er hundre prosent sikker på at vi i statsbudsjettet for 2015 kommer til å få se nye store skattekutt som vil gi folk flest mer frihet og råderett over sine egne hardt opparbeidede penger.

Av 

Tonje Lavik
Organisatorisk nestformann

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized