FpUere fra Troms på Tillitsmannskonferansen

Forrige helg deltok en stor delegasjon fra Troms FpU på FpUs nasjonale Tllitsmannskonferanse i Oslo. – Jeg tror mange fikk ny energi og kunnskap av å delta her, sier Kristian Eilertsen, fylkesformann i Troms FpU.

Partileder og finansminister, Siv Jensen snakker til engasjerte FpU'ere

Deltakerne ble skolert i ulike temaer, blant annet FrPs historie, justispolitikk og ikke minst oppgaver for hvert enkelt tillitsverv. Helga ga mye ny giv, ideer, engasjement og glød som deltakerne tar med seg tilbake slik at alle medlemmene i Troms FpU kan nyte godt av det. Ekstra morsomt var det at Fremskrittspartiets leder og Norges finansminister, Siv Jensen tok turen innom konferansen.

Første nasjonale arrangement

Kevin Hjelmseth, kasserer og sekretær i Tromsø FpU.
Kevin Hjelmseth, kasserer og sekretær i Tromsø FpU.

Det er første gang Kevin Hjelmseth, som er kasserer og sekretær i Tromsø FpU og Trym Benjaminsen, styremedlem i Lenvik & Omegn FpU deltar på et slikt arrangement i regi av Hovedorganisasjonen. Anja Strande, nestformann i Harstad FpU, har deltatt på slike konferanser før, og var så heldig å få vært med på samme konferanse i fjor.

– Det å få muligheten til å treffe så mange inspirerende og flotte mennesker ga rett og slett mersmak, sier kasserer og sekretær i Tromsø FpU, Kevin Hjelmseth.

– Ikke minst er det en utrolig god motivasjons- og inspirasjonskilde for å kunne påvirke på en best mulig måte, i tillegg til å møte så mange hyggelige FpUere fra hele landet som mener det samme som meg. Det var rett og slett utrolig givende, skyter Trym Benjaminsen inn.

Skolering for tillitsvalgte

Tillitsmannskonferansen skal skape gode forutsetninger for de tillitsvalgte i FpU landet rundt til å kunne gjøre en best mulig jobb. Det var flere dyktige foredragsholdere som motiverte og inspirerte flere titalls FpUere. Hver enkelt av dem vil kunne ta alle sine nye kunnskaper med seg videre til sitt lokallag og fylkeslag.

Trym Benjaminsen, styremedlem i Lenvik og Omegn FpU.
Trym Benjaminsen, styremedlem i Lenvik og Omegn FpU.

– Jeg vil bruke flere tips jeg fikk i helgen i arbeidet i mitt lokallag, Harstad FpU. Som medlemsansvarlig i lokallaget vil jeg særlig ta i bruk forskjellige tips jeg fikk av foredraget sentralstyremedlem Julia Brännström holdt om medlemspleie, sier en engasjert Anja Strande.

– Vi har alle samme mål, nemlig å gjøre Norge til et bedre land å leve i. Det handler ikke bare om de som har mest, men for folk flest, avslutter Kevin Hjelmseth.

 

Anja Strande, nestformann i Harstad FpU og vara til fylkesstyret.
Anja Strande, nestformann i Harstad FpU og vara til fylkesstyret.

 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized