Handlekraft mot mobbing

Under kan du lese et leserinnlegg fra Troms FpU som har vært på trykk i lokalmedia:

Handlekraft mot mobbing

Mobbing er et stort problem i dagens samfunn. Mobbing forekommer ikke bare på skolene, men også i arbeidslivet, og ikke minst gjennom sosiale medier. Dette er noe Fremskrittspartiets Ungdom tar på alvor og ønsker derfor å sette det på dagsorden.

mobbing

Det gir inntrykk å lese enkelthistorier om mobbing som ikke stoppes, men som dessverre bare ble verre og verre. Slike historier finnes det dessverre alt for mange av. Vi har all respekt for de som tør å stå frem og gi mobbingen et ansikt, enten som mobbeoffer eller som mobber. Uten slike historier ville færre ha forstått alvoret i enkeltpersoners skjebner og deres tøffe hverdager.

Vi er glad for å se at utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen tydelig sier at det er mobberen som i de verste tilfellene skal bytte skole. Dette er noe Fremskrittspartiet har ment lenge og det er et godt steg i riktig retning at man nå skal ha en gjennomgang av praksisen og regelverket. Vi synes det er gledelig at den nye regjeringen får gjennomført dette på kun kort tid.

Selvsagt nytter det ikke bare å flytte mobberen, eller «problemet» som noen vil hevde, til en annen skole. Det må også iverksettes flere tiltak for å hindre flere tilfeller av mobbing. Det optimale vil være et godt samarbeid mellom skole, hjem og ulike fritidsaktiviteter. Foresatte har særlig ansvar for sitt eget barn, både når det gjelder sosiale hendelser slik som bursdager, fritidsaktiviteter og ikke minst hva barnet skriver på ulike sosiale medier.

Fremskrittspartiets Ungdom mener at det skal være nulltoleranse for mobbing. Dette er noe alle til en hver tid må jobbe med, da det har betraktelig betydning for andres hverdag. Det skal nytte og si ifra, og der mobbingen ikke lar seg stoppe, er det mobberen som skal flyttes. Ingen mobbeofre skal oppleve at det er de som må flytte.

Av

Ida Gårseth Hov                                               Tonje Lavik
Politisk nestformann                                        Organisatorisk nestformann

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized