Best betalingsandel i 2013

Tallenes tale er klar og tydelig. Etter en tid borte fra toppen var Troms FpU tilbake som det fylkeslaget med størst andel betalende medlemmer. Nesten 90 prosent av medlemmene betalte kontingenten i 2013. Tallene gledet fylkesformann Kristian Eilertsen stort. Alle som er tillitsvalgt i FpU vet hvor utrolig mye jobb som legges ned hvert år…

Født fri – skattet i hjel

Troms FpU har ved organisatorisk nestformann hatt et leserinnlegg på trykk om skatte- og avgiftspolitikk. Her kan du lese innlegget!

FpUere fra Troms på Tillitsmannskonferansen

Forrige helg deltok en stor delegasjon fra Troms FpU på FpUs nasjonale Tllitsmannskonferanse i Oslo. – Jeg tror mange fikk ny energi og kunnskap av å delta her, sier Kristian Eilertsen, fylkesformann i Troms FpU.

Handlekraft mot mobbing

“Fremskrittspartiets Ungdom mener at det skal være nulltoleranse for mobbing.”