Nytt fylkesstyre valgt

Årets fylkesårsmøte ble avhold i Harstad lørdag 16. november. Kristian Eilertsen ble enstemmig gjenvalgt som fylkesformann.