Nytt fylkesstyre valgt

Årets fylkesårsmøte ble avhold i Harstad lørdag 16. november. Kristian Eilertsen ble enstemmig gjenvalgt som fylkesformann. 

Årsmøtet var vel gjennomført med god stemning og gode debatter. Flere fikk prøve seg på talerstolen for første gang. Delegatene reiste hjem fulle av motivasjon for det kommende året.

Flere fikk honnør

Kasser/Sekretær Eivind Stene ble takket av på årsmøtet.
Kasser/Sekretær Eivind Stene ble takket av på årsmøtet.

Årsmøte er også en arena for å belønne personer som har stått ekstra på og gjort en viktig innsats for partiet. Blant annet ble Ida Gårseth Hov kåret til “Årets FpU” og Tonje Lavik ble kåret til “Årets nykommer”.

I tillegg til dette ble Eivind Stene takket av for hans innsats som kasser/sekretær det siste året. Stene har vært en viktig faktor for mye av den organisatoriske oppryddingen som har foregått det siste året.

Det nye styret har følgende sammensetning:

Kristian Eilertsen (Formann)
Ida Gårseth Hov (Politisk nestformann)
Tonje Lavik (Organisatorisk nestformann)
Anne Grethe Strande (Kasserer/Sekretær)
Kristin Tandy (Studieleder)

Signe Mari Bjørkli (1.vara)
Mette Eriksen (2.vara)
Anja Strande (3.vara)

 

Vi ønsker det nye styret lykke til med det kommende året!

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized