Debattskolering og valgkamp

I helgen deltok fylkesledelsen på debattskoleringens del to i Kristiansand sammen med rundt 40 andre ungdommer fra FpU. Samme helg som gjennomførte Fremskrittsparti ValgCamp på nabohotellet. Både formann Kristian Eilersten og politisk nestformann Ida Gårseth Hov gleder seg svært til skoledebattene.

Fremskrittspartiets Ungdom har totalt tre samlinger hvor debattantene gjennomfører skolering til skoledebattene. FpUs mål – og ikke minst – viktigste oppgave frem mot stortingsvalget er å vinne skoledebattene landet rundt, slik FpU gjorde i 2009.Partiledelsen

– Jeg synes det har vært utrolig lærerikt. Jeg har lært mye om hvordan jeg selv skal holde appeller og viktige debatt-knept, hvordan vi skal angripe og ikke minst forsvare vår politkk! Jeg ville aldri vært foruten skoleringen. Jeg kjenner jeg gleder meg til skoledebattene allerede, sier en fornøyd politisk nestformann, Ida Gårseth Hov.

Klar for fight

Formann i Troms FpU, Kristian Eilersten, som for øvrig ble skolert i topp-gruppen, sier han gleder seg til skoledebattene.

-Det blir et hektisk program for oss i FpU, særlig de to siste ukene før valget. Slik det ser ut nå er det totalt 21 skoler som ønsker å avholde skoledebatter i løpet av sju skoledager. Det kommer til å bli utfordrende, men slettes ikke umulig. Jeg gleder meg, sier en ivrig Eilertsen.

ValgCamp

SIv og Ida
Siv Jensen og Ida Gårseth Hov. Foto: Edvard Cook Tansøy

FrP arrangerte ValgCamp for alle FrP medlemmer. FpUerne fikk i løpet av skoleringen høre på appellene til Anders Amundsen, Kari Kjønaas Kjos, Ketil Solvik-Olsen, Per Sandberg og Siv Jensen.

– Per Sandberg var helt rå på scenen. Det er for slike engasjerte personer med meningers mot man kjenner at man har lyst til å stå på for Fremskrittspartiet, tilføyer Kristian Eilersten.

– Det beste minnet jeg har fra helgen må være da jeg spilte volleyball mot Siv Jensen. Helga ga mersmak, sier en sliten, men engasjert Ida Gårseth Hov.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized