Feiret allmenn stemmerett

Tirsdag 11. juni feiret hele nasjonen at kvinner fikk stemmerett for 100 år siden – allmenn stemmerett. Også i Tromsø ble denne begivenheten markert. På Tromsø rådhus var alle de politiske ungdomspartiene invitert til å holde en appell og det var lagt opp til feiring med brask og bram. I tillegg til at formann i Tromsø FpU, Martine Haug holdt appell, var også FrPs varaordfører i Tromsø, Anni Skogman på listen over prominente gjester.

– Det var et veldig fint arrangement, og det var artig å få holde FpUs appell. Det er viktig at vi alle sammen hegner om demokratiet, og at vi har hatt allmenn stemmerett i hundre år er sånn sett relevant å feire, sier Martien Haug.

Samme dag hadde Haug og varaordfører Skogman en kronikk på trykk i både Nordlys og iTromsø.

Troms FpU velger å publisere denne på vår nettside:

Kvinner stemmerett i 100 år

I dag tar vi stemmerett som en selvfølge. Det er bare hundre år siden demokratiet fikk ordentlig rot i Norge, det var da kvinner fikk allmenn stemmerett på lik linje som menn. Det var takket være kvinnebevegelsen at det 11. juni 1913 ble vedtatt at kvinner skulle få stemmerett og kunne velges inn til både Stortinget og i kommunestyrer.

Det viktigste i et rettferdig samfunn er demokrati og likestilling. Ytringsfrihet er en viktig del av demokratiet, fordi det fordrer deltakelse i samfunnsrelevante saker. Alle meninger er viktig å få frem, uavhengig av kjønn eller gruppetilhørighet, og derfor er ytringsfrihet et viktig grunnprinsipp i demokratiet. Vi har alle like muligheter til å fronte vår mening om en sak.

For å opprettholde demokratiet, er det viktig at vi bruker vår stemmerett. Hver eneste stemme teller, og derfor er det viktig at vi stemmer ved valg. Men stemmeretten vår er også en rettighet og en plikt. Det at vi har rett til å stemme er et gode for oss som borgere i Norge, og i dag kan man se tendenser av at valgdeltakelsen blant folk synker gradvis. For å opprettholde demokratiet i Norge, må vi bruke stemmeretten. Dersom vi som borgere i landet ikke bruker stemmeretten, ville Norge bli et diktatur. Og derfor er det også vår plikt å stemme ved valget, slik at vi sammen kan bevare demokratiet.

I følge en rapport fra kommunal- og regional departementet, har kvinner lavere valgdeltakelse enn menn i Norge. Hva er årsaken til dette? Er det noe som skremmer kvinner fra politikken? Eller er det sånn at vi fortsatt «henger igjen» fordi kvinner ikke fikk stemmerett før i 1913? Vi tror ikke det. Vi tror kvinner er like engasjert som menn og det virker som kvinnelig deltagelse ved valg er på tur og snu.

I dag er det slik at man i styrer, råd, komiteer osv. skal ha spesifiserte andeler av ulike kjønn. Kravet er minimum 40 % av et kjønn. I praksis vil det si 60/40 menn og kvinner – eller motsatt.

Fremskrittspartiet vil sikre likeverd og like muligheter til alle enkeltindivider, uavhengig av kjønn, etnisitet eller gruppetilhørighet.

Hvilke verv man er ønsket i, eller påtar seg, bør være uavhengig av kjønn. I dag er det ikke det. I praksis er det viktigere hvilke kjønn personen som skal velges har, enn kompetanse. Det bør være slik at man blir valgt fordi man har egnet faglig kompetanse, og ikke fordi man har «rett kjønn».

Fremskrittspartiet tar derfor avstand fra kjønnskvotering, vi mener at kompetanse skal telle, uavhengig av kjønn.

Vi ønsker at mange flere skal bli politisk interessert, mann eller kvinne.  Det er heldigvis flere og flere kvinner som engasjerer seg, mer enn før, i politiske- og samfunnsrelevante saker. Det er svært viktig at denne utviklingen fortsetter, slik at demokratiet står sterkt i Norge.

Det eneste vi som kvinner har til felles, er at vi er kvinner. Vi er alle unike individer med forskjellige meninger og utgangspunkt, og vi har mange ulike syn og meninger.

Det å være engasjert i politikk er utrolig givende. Man lærer mye om hvordan samfunnet fungerer og det er veldig spennende. Vi som ledere av Tromsø Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets ungdomsparti bruker mye tid på politikk. Hvorfor? Fordi vi syntes det å være engasjert i politikk gir oss noe tilbake, vi lærer mye og vi får gjøre noe vi syntes er morsomt. Som politisk engasjert blir man en del av et politisk fellesskap som sammen jobber mot et felles mål, samtidig som man får muligheten til å fronte politiske meninger og syn man er enig med. I tillegg møter man mange nye mennesker og får nye erfaringer.

Vi ønsker enda flere kvinner velkommen i politikken. Det er viktig at kvinner er engasjerte på lik linje som menn i politiske- og samfunnsrelevante saker. En sterk deltakelse av begge kjønn vil styrke det norske demokratiet. Derfor er det viktig at flere kvinner blir aktive i politikk.

Bruk stemmeretten!

DIN stemme teller.

Anni Skogman, varaordfører i Tromsø kommune og leder for Tromsø FrP
Martine Elise Haug, formann Tromsø FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized