Krafttak mot kreft

Kreft er den nye folkesykdommen i Norge. Stadig flere får påvist kreft, men stadig flere overlever også. Kreftforeningen gjør et svært viktig arbeid med å samle inn penger til forskning. Torsdag bidro Harstad FpU til den årlige innsamlingsaksjonen “Krafttak mot kreft”.