Fullstendig skivebom av Larsen Sollund

Fredag 25. januar hadde leder for helse- og omsorgskomiteen og Ap-topp, Brage Larsen Sollund, en kronikk med en ramsalt kritikk av byrådet og den borgerlige alliansen i Tromsø på trykk i Nordlys. Kritikken gikk i hovedsak ut på en opplevelse av manglende åpenhet hos byrådet og liten mulighet til å påvirke politikken i kommunen. I dagens utgave av iTromsø har formann i Troms FpU, Kristian Eilertsen, et motsvar på trykk.

– Beskrivelsene som fremsettes av Brage Larsen Sollund vitner om en stor grad av alternativ virkelighetsforståelse, og en smule misunnelse for å sitte i opposisjon. Det må være fælt og hver dag se at de borgerlige leverer resultater det tidligere rødgrønne styret bare kan drømme om, sier Kristian Eilertsen, formann i Troms FpU.

Faksimile, iTromsø torsdag 07.02.13
Faksimile, iTromsø torsdag 07.02.13

Siden tiltredelsen av byrådet har de måtte håndtert mange vanskelige saker. Blant annet to runder med nedstyring av driften pga. Troms Kraft-skandalen og gammelt budsjettunderskudd.

– Byrådet har håndtert mange vanskelige saker på en svært solid måte. Ellers er mange av de politiske sakene bare å applaudere, f.eks. innføringen av fritt skolevalg, hindringen av bompenger på E8 og styrt unna å øke eiendomsskatten, sier Eilertsen.

Useriøs retorikk

Kronikkens tittel er «Jernteppet senker seg», og trekker helt klart paralleller til de lukkede regimene i de tidligere østblokk-landene. Larsen Sollund skriver bl.a. følgende: «Vi har en mørkeblå kompisgjeng som nå sitter bak lukkede dører og bestyrer et budsjett på mer enn 3 mrd. kroner. De har lukket rådhuset for innsyn, samtidig som de har sopt til seg makt. Med slik makt følger behov for kontroll.»

– Retorikken som brukes gir meg rett og slett dårlige assosiasjoner til en tid svært få mennesker i denne verden ønsker seg tilbake til. Slik skremselspropaganda blir for dumt til at jeg kan ta forsøket hans på å kritisere byrådet seriøst, skyter Eilertsen inn.

Kjenner ikke til latterliggjøring

Komitéleder Sollund hevder videre at «de mørkeblå latterliggjør og beskylder, og fører en langsgående drittkampanje mot alle som hever sin røst. Det er synd at kritikerne blir latterliggjort, for kritikk av makta er et viktig korrektiv. Makt uten kritiske røster er det siste vi vil ha i et demokratisk og opplyst samfunn.»

– Jeg har ikke sett noe til den påståtte «latterliggjøringen» han hevder at byrådets medlemmer bedriver på sosiale medier. Det er vel heller slik at han selv bedriver latterliggjøring når han omtaler byrådet som en «mørkeblå kompisgjeng», avslutter Eilertsen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized